Phòng chống cháy, nổ

Phòng chống cháy, nổ
*Phổ biến nội qui về phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.
*Khi hàn hơi, hàn điện phải tuân thủ các quy tắc về an toàn phòng nổ, phòng cháy của cơ quan thanh tra an toàn lao động và cơ quan phòng cháy chữa cháy.
*Bố trí các bình bọt CO2 chống cháy tại các nơi dễ gây ra hoả hoạn như: kho, khu vực gia công, văn phòng tại công trường và tại các địa điểm đang thi công.

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
  • Chính sách bảo trì, bảo hành
  • Chính sách bán hàng
  • Chính sách bảo mật thông tin

Đại Phúc nhà sản xuất chuyên nghiệp về Ống gió - Cửa gió - Van gió - Miệng gióPhụ kiện ống gió hàng đầu Việt Nam

Cửa gió tròn | Cửa gió tôn soi lỗ kiểuCửa hai lớp nan bầu dụcCửa thổi khe nan TCửa gió một lớp nan dọcCửa gió nan cong 2 hướngCửa gió nan cong 1 hướngCửa lấy gió tươi ngoài trời Cửa gió kiểu khe | Cửa gió hồi có lưới lọc bụiCửa gió khuếch tán  Ống thông gió | Phụ kiện của hệ thống ống gió  | Đường ống gió Côn cút ống gió | Côn cút ống gió  Van đường ống gióVan dập lửa | Van cửa gió | Van gió tròn tay bánh vít | Van gió tròn tay gạt